E-mail os

  KONTAKT

  Telefon: 74 72 20 45

  Mail: e-post@kirchheiner.dk eller benyt ovenstående kontaktformular.

  Kontaktoplysningerne på de enkelte medarbejdere herunder:

  Navn og position Kontaktnummer Email
  Leif Thomsen
  Adm. direktør
  40 38 85 39 lt@kirchheiner.dk
  Alan Nielsen
  Driftleder
  20 80 45 10 amn@kirchheiner.dk
  Marianne Schiby
  Bogholder
  28 12 58 11 ms@kirchheiner.dk
  Bent R. Clausen
  Konstruktør
  20 80 45 16 brc@kirchheiner.dk
  Christian Tyge
  Programmør
  20 80 45 08  ct@kirchheiner.dk
  Claus Hymøller
  Programmør
  20 80 45 06 ch@kirchheiner.dk
  Peter Nissen                El-tekniker 20 80 45 24 pn@kirchheiner.dk
  Rene Carlsen
  El-tekniker
  20 80 45 20 rc@kirchheiner.dk
  Navn og position Kontaktnummer Email
  Anders Jakobsen
  Smed
  20 80 45 25 atj@kirchheiner.dk
  Egon Poulsen
  El-tekniker
  20 80 45 12 ep@kirchheiner.dk
  Henning Petersen
  El-tekniker
  20 80 45 14 hp@kirchheiner.dk
  Leif Christensen
  El-tekniker
  20 80 45 18  
  Søren Jessen
  Tekniker
  20 80 45 32 sj@kirchheiner.dk
  Torbjørn Jansen
  El-tekniker
  20 80 45 23  tj@kirchheiner.dk
  Verner Motzkus
  El-tekniker
  20 80 45 13 vm@kirchheiner.dk
  Christian Post Hansen
  El-tekniker
  20 80 45 21 cph@kirchheiner.dk
  Navn og position Kontaktnummer Email
  Jeppe Lyng Nielsen
  El-lærling
  20 80 45 31 jln@kirchheiner.dk
  Kennet Preben Johannsen
  El-lærling
  20 80 45 26 kj@kirchheiner.dk
  Mads Vestergaard
  El-lærling
  20 80 45 19 mv@kirchheiner.dk